Descriere

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova (fondată în 1947), este prima facultate de drept din ţară înfiinţată după 1990 şi care, îndeplinind toate standardele de calitate, a primit girul acreditării, prin lege, în anul 1995, urmare a hotărârii Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică.

În prezent, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative are peste 2500 de studenţi la învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în cadrul specializărilor Drept, Administraţie Publică, Asistenţă Managerială şi Secretariat, Istorie şi Relaţii internaţionale şi studii europene.

Studenţii Facultăţii noastre beneficiază de competenţele a 88 de cadre didactice proprii, care le oferă, graţie unei activităţi susţinute de cercetare ştiinţifică (10 premii ale Academiei Române), cursuri publicate la toate disciplinele din programul de învăţământ.

Activitatea didactică se desfăşoară într-un sediu nou, inaugurat oficial în data de 26 aprilie 2013. Noul sediu are 12.500 mp: 2.000 mp de bibliotecă, o aulă, 10 amfiteatre, 30 de săli de seminar, 4 laboratoare, sală de sport, terenuri de sport, restaurant şi alte facilităţi destinate studenţilor. Facultatea beneficiază de o bibliotecă juridică proprie cuprinzând peste 140.000 de volume. Căminele studenţeşti din campusul unde se află noul sediu oferă condiţii de cazare la standarde europene.

Adauga un comentariu:

Pentru a putea adauga un comentariu trebuie sa fii inregistrat.

Comentarii:

Galerie Foto

Embed Code

Puteti personaliza turul virtual modificand dimensiunile width="850" height="500".